Tính toán lượng sơn

Sản phẩm

 • KRETOP EPOKRETE RM
 • EPOKRETE

số lớp

 • 2
 • 3

Diện tích sàn

 • M2

1

+ Thêm diện tích sàn
Làm lại

Kết quả

00đ
 • Số lượng sơn

  0 thùng 0.00000000đ
 • Rulo

  0.0 chiếc 0.0đ
 • Băng dính

  0.0cuộn 0.0đ
 • Chổi

  0.0 chiếc 0.0đ
 • Dung môi

  0.0thùng 0.0đ

LƯU Ý: Hao phí thi công từ 20%-30% tùy thuộc vào phương thức và bề mặt thi công