Sơn kẻ vạch là một trong những sản phẩm của hãng được Evergreen lựa chọn