ROLLER BIG SIZE

Origin:

Price: 25 đ

Thông số kĩ thuật

  • Color
  • Weight
  • Size 21cm

Thông tin chung