Đường dây nóng 0835 123 456
Sản phẩm tiêu biểu
KALIS DN
KALIS 41
KRETOP EPOKRETE
KRETOP EPOKRETE SL
KRETOP EPOKRETE SC
Sơn lót Epokrete
KRETOP EPOKRETE PRIMER

KRETOP EPOKRETE PRIMER

EPOKRETE PRIMER là sơn lót epoxy gốc dung môi, 2 thành phần, có độ nhớt thấp
Kretop - Vật liệu đặc chủng bảo vệ bê tông