Đường dây nóng 01235 123 456
Sản phẩm tiêu biểu
KRETOP EPOKRETE WB
KRETOP EPOKRETE MB
KRETOP EPOKRETE
KRETOP EPOKRETE SL
KRETOP EPOKRETE SC
Sơn lót Epokrete
KRETOP EPOKRETE PRIMER

KRETOP EPOKRETE PRIMER

EPOKRETE PRIMER là sơn lót epoxy gốc dung môi, 2 thành phần, có độ nhớt thấp
Kretop - Vật liệu đặc chủng bảo vệ bê tông