Đường dây nóng 0835 123 456
Sản phẩm tiêu biểu
KRETOP EPOKRETE
KRETOP EPOKRETE SL
KRETOP EPOKRETE SC
KRETOP EPOKRETE SB
Sơn Epokrete tự trải phẳng
KRETOP EPOKRETE SL

KRETOP EPOKRETE SL

Sơn epoxy tự trải phẳng Epokrete, có đặc tính tự căng bề mặt, giúp cho bề mặt hoàn thiện bóng, mịn và liền mạch
Kretop - Vật liệu đặc chủng bảo vệ bê tông