Đường dây nóng 01235 123 456
Sản phẩm tiêu biểu
KRETOP EPOKRETE WB
KRETOP EPOKRETE MB
KRETOP EPOKRETE
KRETOP EPOKRETE SL
KRETOP EPOKRETE SC
Sơn Epokrete gốc nước
KRETOP EPOKRETE WB

KRETOP EPOKRETE WB

Sơn epoxy Epokrete gốc nước, có thể dùng làm sơn lót hoặc sơn phủ.
Kretop - Vật liệu đặc chủng bảo vệ bê tông