Đường dây nóng 01235 123 456
Dòng sản phẩm Epokrete với một số sản phẩm vá sửa, sơn tường và sơn sàn epoxy sẽ đáp ứng nhu cầu tự bảo trì, nâng cấp và tự sơn mới nhà xưởng
Dòng sản phẩm Epokrete với một số sản phẩm vá sửa, sơn tường và sơn sàn epoxy sẽ đáp ứng nhu cầu tự bảo trì, nâng cấp và tự sơn mới nhà xưởng
Sơn epoxy đa năng, nhanh khô, Epokrete dùng sơn tường, sơn sàn, sơn cho sắt thép... Có thể mua về tự thi công
Sơn epoxy đa năng, nhanh khô, Epokrete dùng sơn tường, sơn sàn, sơn cho sắt thép... Có thể mua về tự thi công
Sơn epoxy đa năng Epokrete dùng sơn sàn, kẻ vạch sàn nhà xưởng
Sơn epoxy đa năng Epokrete dùng sơn sàn, kẻ vạch sàn nhà xưởng
Sơn epoxy đa năng Epokrete dùng sơn sàn, kẻ vạch sàn nhà xưởng
Sơn epoxy đa năng Epokrete dùng sơn sàn, kẻ vạch sàn nhà xưởng
Sản phẩm tiêu biểu
KRETOP EPOKRETE WB
KRETOP EPOKRETE MB
KRETOP EPOKRETE
KRETOP EPOKRETE SL
KRETOP EPOKRETE SC
Sản phẩm gốc dung môi
KRETOP EPOKRETE SB

KRETOP EPOKRETE SB

Sơn Epoxy biến tính gốc dung môi
Sơn Epokrete đa năng
KRETOP EPOKRETE

KRETOP EPOKRETE

Sơn epoxy đa năng được gia cường hạt thủy tinh
Sơn Epokrete gốc nước
KRETOP EPOKRETE WB

KRETOP EPOKRETE WB

Sơn epoxy Epokrete gốc nước, có thể dùng làm sơn lót hoặc sơn phủ.
Kretop - Vật liệu đặc chủng bảo vệ bê tông