Đường dây nóng 0835 123 456
Dòng sản phẩm Epokrete với một số sản phẩm vá sửa, sơn tường và sơn sàn epoxy sẽ đáp ứng nhu cầu tự bảo trì, nâng cấp và tự sơn mới nhà xưởng
Dòng sản phẩm Epokrete với một số sản phẩm vá sửa, sơn tường và sơn sàn epoxy sẽ đáp ứng nhu cầu tự bảo trì, nâng cấp và tự sơn mới nhà xưởng
Sản phẩm tiêu biểu
KRETOP EPOKRETE
KRETOP EPOKRETE SL
KRETOP EPOKRETE SC
KRETOP EPOKRETE SB
Sản phẩm gốc dung môi
KRETOP EPOKRETE SB

KRETOP EPOKRETE SB

Sơn Epoxy biến tính gốc dung môi
Kretop - Vật liệu đặc chủng bảo vệ bê tông